20. 07. 2024. 02:29

Zašto Bicon?

radiograph 160Bicon implantat napravljen je da popravi denticije bez upotrebe šrafova. Iz tog razloga, stomatolozi, tehničari i pacijenti ne doživljavaju ograničenja i neuspešne zahvate svojstvene kod upotrebe šrafova.

Stomatolog-protetičar

Bicon sistem, sa svojim univerzalnim pozicioniranjem abatmenta od 360° i implantatom sa oblom padajućom ivicom vrata implantata, nudi stomatologu mogućnost da uvek obezbedi estetiku gingive oko krunice. Biconova restaurativna tehnika može biti konvencionalna (cementiranje u ustima) ili revolucionarna bez cementa i šrafova sa cementiranjem van usta IAC. Postavljanje restauracije na Bicon abatmentima zahtevaju manje vremena nego postavljanje restauracije na prirodnom zubu.

Stomatolog-oralni hirurg

Osim što je pouzdano i predvidljivo, ugradnja Bicon implantata daje i raznovrsne mogućnosti hirurške sanacije. Bicon dizajn veze implantat-abatment, omogućava antibakterijsko naleganje. Bicon kratki implantati (Bicon SHORT®) pružaju jednostavnije i značajno pouzdanije rezultate tretmana što umnogome povećava zadovoljstvo pacijenta i njegovu spremnost za prihvatanjem terapije implantatima.

Pacijent

Bicon sistem omogućava stomatologu da pouzdano ponude funkcionalnost i estetiku protetskih nadoknada kao i desni oko njih tako da pacijenti mogu u potpunosti da uživaju u svojim protetskim nadoknadama koji su izgledom i funkcijom kao prirodni zubi. Uz to, izbegavaju se neprijatni mirisi i ukusi koji se javljaju kod implantacionih sistema sa šrafom.

Zubni tehničari

Mnogi implantacioni sistemi zahtevaju izradu skupih individualnih abatmenta. Sa Bicon sistemom, tehničar dobija standardni ili otisak u nivou implantata na kome mu je jednostavno da napravi metal-keramičku krunicu, krunicu na cirkonu, krunicu od pune keramike ili  protezu nošenu implantatima.  Za vrhunsku estetiku i najveći terapijski izbor nadoknada, Biconov IAC je revolucionarni sistem bez šrafa koji omogućava potpuno pouzdane restauracije bez ikakvih negativnih posledica spajanja krunice na abatmentu i implantata.