22. 05. 2024. 07:48

Istorijat Bicon dizajna

since1985

Bicon System postoji od 1968. godine. Prva istraživanja je Tomas Driskel (Thomas Driskell) sprovodio na Institutu Battelle Memorial u Kolambusu, Ohajo. Originalni dizajn implantata gospodina Driskela podrazumevao je alumunijum-oksid velike gustine kao materijal od kojeg su se pravili implantati. Driskel je 1981.godine uveo implantat pod nazivom Titanodont koji se pravio od legure titanijuma. Zatim, 1985.godine, usavršio je dizajn titanijumskog implantata tako što je patentirao DB Precision Implant, koji je danas poznat kao Bicon Dental Implant System. Bilo da je Driskel toga bio svestan tada ili ne, ali njegov dizajn uz kliničku podršku Bicona doveo je do revolucije u dentalnoj implantologiji u 21. veku.

1968 – Tomas Driskel, izumitelj Bicon sistema

driskell

Tomas Driskel pokrenuo je svoje istraživanje dentalnih implantata.

Centar za stomatološka istraživanja pri Vojsci SAD-a finansirala je razvoj implantata koji bi zamenio jedan zub, a koji bi mogao da se postavi na mesto odakle je zub izvađen, kao i razvoj sintetičkih augmentativnih materijala za popravku avulzivnih rana.

 

1970 – Plato dizajn

1970

Studije otkrivaju visoku transmisiju tereta sa implantata plato dizajna na susednu kost putem osseointegrated multi-finned design. Ovaj dizajn je delotvorniji za raspodelu okluzalnih sila na kost nego što su šrafovi ili drugi dizajn za mehanički prenos tereta koji primenjuju ostali proizvođači implantata.


Driskel je histološki pokazao kako se implant postavlja direktno u kost uz pomoć implantata za jedan zub kod rezus majmuna. Ova pojava poznata je pod nazivom oseointegracija.


Prva istraživanja počinju sa beta-trikalcijum fosfatom, sintentičkim augmentativnim materijalom.

1975 – Synthodont dizajn implantata

synthodont

Driskel uvodi Sintodont implantat. Reč je o prvom uspešnom zubnom implantatu za jedan oseointegrisan zub, koji se posebno dizajnira i masovno prodaje za lečenje ljudi, a koji ima jednodelni nepotapajući dizajn.

1981 – Titandont dizajn implantata

titanodont

Driskel uvodi Titanodont implantat, koji je napravljen od legure titanijuma (Ti6A14V-ELI) i koji ima iste karakteristike dizajna kao Sintodont.

PRVI sa mehaničkom teksturom i kod kojeg je kiselinom povezana površina kosti i implantata

PRVI sa potpunom kompatibilnošću prečnika abatmenta koji pruža preciznu biološku širinu, što je koncept koji je danas poznat kao izmenjiva platforma.

PRVI sa konusnim zaključavanjem implantata i abatmenta sa pozicioniranjem univerzalnog abatmenta od 360 stepeni i potpunu  zaštitu od bakterija.

 

1985 – Bicon dizajn implantata

locking taper

Uvodi se Bicon sistem implantata koji podrazumeva veoma uspešne implantate dužine 8 milimetara koji su se smatrali veoma kratkim u to vreme.

PRVI peskirani, tretirani kiselinom, pasivizirani implantati u sterilnom pakovanju, danas poznati pod nazivom Bicon Integra-TiTM.

PRVI sa titanijumskim instrumentima.

PRVI sa jedinstvenom bušilicom niske brzine od 50 obrtaja u minuti koja skuplja kost i kojoj nije potrebno ispiranje.

PRVI sa jedinstvenom oblom padajućom ivicom vrata koja pomaže u održavanju krestalne kosti i interdentalnih papila.

 

1997 – 6.0 x 5.7mm implantati

si 6x5 7 jpg Uvode se implantati od 6.0 x 5.7mm i dobijaju licencu FDA.

Kliničke studije počinju za najkraće implantate dostupne danas na tržištu: Bicon 5.7 mm SHORT®Implant.