24. 04. 2024. 19:04

Restaurativna fleksibilnost

Jedna ili više krunica

single

7 godina nakon ugradnje implantata

 

Proteze

overdenture

3 godine nakon ugradnje implantata

 

Restauracija cele vilice

full jpg

2 godine nakon ugradnje implantata